Kontenery na odpady – produkt nie tylko dla branży budowlanej

Zamów kontenery KP.

Część śmieci nie powinno być wyrzucanych do pojemników na surowce zmieszane albo wtórne. Dotyczy to głównie tych, które powstają w trakcie różnych renowacji i prac budowlanych, a także odpadów industrialnych. Należy je odwozić do wyznaczonego punktu zbiórki selektywnej, gdzie zostaną przetworzone zgodnie z przepisami o odpadach. W rozlicznych wypadkach mogą jednakże wyniknąć trudności związane z składowaniem i przewozem śmieci. Żeby się przed nimi ustrzec, warto zaopatrzyć się w kontenery na odpady przystosowane do ich specyfiki.

Kontenery na śmieci – na substancje ciekłe lub gruz

Najprostsze kontenery otwarte są dopasowane do magazynowania i przewozu opakowań, starych mebli, gruzu i podobnych odpadów. Dodatkowo w użyciu są też kontenery uszczelniane, które doskonale zdają egzamin przy wywozie nieczystości półpłynnych i ciekłych (między innymi tych pochodzących z oczyszczalni ścieków). Uszczelniane spojenia są też wymagane w przypadku kontenerów na śmieci sypkie, takie jak trociny, granulaty bądź wióry metalowe. Proces ich załadunku ułatwia zamontowany fabrycznie podajnik ślimakowy. Najmniej problematyczne w transporcie są rzecz jasna kontenery rolkowe, zaopatrzone w system ułatwiający ich przemieszczanie.

Kontenery stalowe – dla przedsiębiorstw budowlanych i ekip sprzątających

Adresatami oferty producentów kontenerów stalowych są różne podmioty. Pośród nich można znaleźć m.in. przedsiębiorstwa budowlane, ekipy sprzątające oraz parające się opróżnianiem mieszkań, a także różnego rodzaju zakłady produkcyjne. Na kupno kontenerów na odpady decydują się firmy oferujące usługi wywózki odpadów wielkogabarytowych i gruzu. Udostępniają je one swoim klientom, a po napełnieniu przewożą do miejsca legalnego ich magazynowania bądź recyklingu.

Dane teleadresowe:
EKOMBUD Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 24D
32-700 Bochnia

Tel.: +48 (14) 612 24 78
Mob.: +48 602-412-696
E-mail: [email protected]