Ochrona osób i mienia

Pragniesz poznać więcej szczegółów o ochronie osób i mienia Kraków? Wejdź na sed-hut.pl.

Sposobów zabezpieczania mienia oraz osób jest bardzo dużo. Wśród nich znajduje się zatrudnienie agencji ochrony osób i mienia. Z usług tego rodzaju agencji na ogół decydują się korzystać właściciele przedsiębiorstw i urzędy. Coraz więcej jest również osób prywatnych, które z pomocą profesjonalistów zamierzają chronić swój dobytek.

Ochrona osób i mienia: dlaczego warto postawić na wsparcie agencji?

Do występujących najczęściej zdarzeń losowych, które mogą się przytrafić właścicielowi przedsiębiorstwa w czasie jego nieobecności jest włamanie. Do tego typu zdarzenia może dojść nie tylko w firmie, ale również w urzędzie. Rzecz jasna pracę potencjalnym włamywaczom można istotnie utrudnić, stawiając na antywłamaniowe drzwi oraz okna. Można także wykorzystać system alarmowy. Wszystkie wymienione zabezpieczenia znacząco utrudnią przestępcom dostanie się do środka budynku. Bezpieczeństwo firm i urzędów, ale również klientom czy pracującym w nich pracownikom, można zapewnić, decydując się na skorzystanie z usług świadczonych przez agencję ochrony mienia i osób. Pracownikom agencji można powierzyć przeróżne zadania. Mogą oni objąć chroniony obiekt stałym monitoringiem, mogą też patrolować teren czy prowadzić ewidencję niepokojących zdarzeń, które zaobserwowano w budynku.

Ochrona osób i mienia – pozytywne strony dla przedsiębiorcy

Każdy pracodawca, w którego firmie zatrudnionych jest więcej niż 25 pracowników ma obowiązek każdego miesiąca odprowadzać obowiązkowe składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Agencja ochrony, w której zatrudnione są osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, może natomiast uzyskać status Zakładu Pracy Chronionej. Firmy, które postawią na ochronę znajdujących się w ich posiadaniu obiektów przez tego rodzaju agencję, mają prawo do skorzystania z ulg w płaceniu składek na PFRON. Ulga ta może wynieść nawet 65%. Oznacza to, że w skali roku na zmniejszeniu składek wpłacanych na PFRON można zaoszczędzić zaskakująco wysokie kwoty.

Dane teleadresowe:
Przedsiębiorstwo Usługowe SED-HUT S.A.
ul. Tadeusza Sendzimira 5
30-969 Kraków

Tel.: + 48 12 643 18 29
E-mail: [email protected]