Kierunek przekładu, trudność tekstu – co wpływa na cenę przekładu?

Po więcej szczegółów o cenniku tłumaczeń z języka ukraińskiego w Krakowie skieruj się tu.

W efekcie otwarcia się naszego kraju na firmy z większości państw świata zwielokrotniło się zapotrzebowanie na usługę przekładu. Każdego dnia biura tłumaczeń sporządzają mnóstwo specjalistycznych i zwykłych przekładów na mniej lub bardziej powszechne języki, zarówno na zlecenie osób prywatnych, jak i przeróżnych firm.

Pomimo, że online bez problemu można wyszperać darmowe narzędzia oferujące translację, wciąż nie zastąpią one pracy profesjonalnych tłumaczy, ponieważ skorzystanie z ich oferty jest nieraz koniecznością, przykładowo gdy musimy donieść uwierzytelnione tłumaczenie dokumentu do sądu. W takich sytuacjach staramy się wstępnie obliczyć koszt tłumaczenia. Co więc wpływa na cenę przekładu?

Język, czas realizacji, poziom skomplikowania przekładu – to ma wpływ na ostateczny koszt usługi

Końcową cenę translacji tekstu determinują wyszczególnione niżej czynniki:
1. Kierunek tłumaczenia. Translacja na język polski jest co do zasady o kilkanaście procent tańsza aniżeli przekład na język obcy.
2. Język, z którego bądź na który planujemy przetłumaczyć dokument. Przekład z popularnych języków romańskich (francuski, hiszpański) albo germańskich (angielski, holenderski) będzie na ogół tańszy aniżeli tłumaczenie z mniej popularnych pośród tłumaczy języków słowiańskich (np. rosyjskiego, ukraińskiego, słoweńskiego) bądź wschodnioazjatyckich (wietnamskiego, koreańskiego).
3. Czas realizacji przekładu. Jak przy większości usług, jeśli zamawiamy coś “od ręki” musimy szykować się na wyższe ceny.
4. Poziom skomplikowania tłumaczenia albo zagadnienia, których dotyczy tekst. Przekład prac naukowych, dokumentów handlowych czy dysertacji medycznych kosztuje więcej, ponieważ tłumacz powinien dysponować nie tylko znajomością słownictwa charakterystycznego dla konkretnej branży, lecz także należytą wiedzę, aby trafnie zinterpretować tłumaczony tekst i nie popełnić podczas przekładu karygodnych pomyłek.

Tłumaczenie uwierzytelnione a zwykłe

Trzeba zaakcentować, iż tłumaczenie różnego rodzaju dokumentów jak przykładowo paszport czy świadectwa szkolne (dyplom licencjata, zaświadczenie ukończenia szkolenia), musi dokonywać tłumacz przysięgły. Takie tłumaczenie tytułuje się przysięgłym, ponieważ tłumacz obligatoryjnie uwierzytelnia go pieczątką z własnym nazwiskiem oraz numerem licencji tłumacza przysięgłego, a informację o danym tłumaczeniu wpisuje do rejestru, gdzie nadaje mu odrębny numer, jak również oznacza czy przekład powstał z oryginału, odpisu lub kopii. Tłumacze przysięgli zwykle mają stały cennik za translację popularnych świadectw i dokumentów tożsamości, z kolei w przypadku konieczności zamówienia tłumaczenia poświadczonego innych dokumentów, koszt usługi wylicza się zawsze od długości tekstu finalnego (nie tego, z którego tłumaczymy). W tłumaczeniu poświadczonym jednostką rozliczeniową jest 1125 znaków ze spacjami, podczas gdy w tłumaczeniu zwykłym – 1800 znaków.

Dane teleadresowe:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]