Badania psychologiczne kierowców – komu są potrzebne?

Zleć badania psychotechniczne Bielsko na www.testypsychologiczne.com.pl/badanie-kierowcow/

Prawo nakłada na niektórych kierowców obowiązek wykonania badań psychologicznych i psychotechnicznych. Czym one są i kto ma obowiązek je zrobić?

Badania psychologiczne kierowców – komu niezbędne?

Nie każdy kierowca musi poddać się tego typu badaniom. Są one niezbędne dla dla instruktorów nauki jazdy i egzaminatorów, przedsiębiorców dokonujących przewozów drogowych, kierowców tramwajów i pojazdów uprzywilejowanych. Widać zatem, że są to badania niezbędne w przypadku kierowców zawodowych. Pozostałych kierowców mogą dotyczyć wyłącznie w przypadku, kiedy zostaną oni skierowani na nie przez stosowne instytucje – czyli przykładowo przez Policję – po spowodowaniu poważnej kolizji.
Zadaniem badań jest skontrolowanie osobowości, sprawności psychomotorycznej i sprawności umysłowej kierowcy, co ma na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa jemu i innym uczestnikom ruchu drogowego oraz niedopuszczenie do wypadków, które mogą być spowodowane na przykład przez brak skupienia czy niedostatecznie szybki refleks.

Jak przebiegają badania psychologiczne kierowców?

Badania, jakim poddaje się kierowców, nie należą do skomplikowanych. Polegają sprawdzeniu reakcji psychomotorycznych z użyciem specjalnej aparatury. W toku badań bierze się pod uwagę wiek kierowcy, bo sprawdzane umiejętności zmniejszają się wraz z wiekiem, a więc niezbędne jest przyjęcie właściwego punktu odniesienia.
Jeżeli chodzi o ważność badań, to badania kierowców zwykle robi się co pięć lat, lecz gdy mają więcej niż 60 lat – co trzydzieści miesięcy, natomiast kierowcy pojazdów uprzywilejowanych, którzy mają ponad 65 lat, zobowiązani są poddawać się badaniom co rok.

Dane teleadresowe:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-300 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]