Robot Flobo sposobem na nieterminowych kontrahentów

Automatyczna windykacja należności - uzupełnij swoje wiadomości!

Może być dużo rozmaitych powodów, dlaczego klienci nie płacą na czas za zrealizowane zlecenie. Problem z przeterminowanymi fakturami dotyczy nie tylko przedsiębiorców, którzy świadczą usługi B2B, ale i firmy z profilem działalności ukierunkowanym na odbiorców indywidualnych.

Cykliczne przypominanie o wymogu wniesienia opłaty – o windykacji polubownej

Wierzyciel ma prawo dochodzić niespłaconych należności poprzez windykację długu. Choć określenie to wielu osobom negatywnie się kojarzy, po prawdzie oznacza to proces w ramach którego prowadzi się w stosunku do dłużnika stosowne czynności zgodne z obowiązującymi aktami prawnymi. Czynności te mają na celu ściągnięcie zaległości. To tzw. windykacja polubowna, innymi słowy systematyczne monitowanie dłużnika i przypominanie o obowiązku wniesienia opłaty. Kiedy ta droga windykacji nie przyniesie efektu, kolejną alternatywą jest windykacja sądowa. Jeżeli firma obsługuje kilkudziesięciu czy wręcz kilkuset klientów i co miesiąc generuje taką samą ilość faktur i paragonów, niebezpieczeństwo, iż jakaś część opłat nie będzie przelana w wyznaczonym terminie bez wątpienia rośnie. W uporządkowaniu całej procedury księgowania przelewów pomoże polska aplikacja Flobo, służąca do automatycznej obsługi należności, która dysponuje też opcją prowadzenia automatycznej windykacji.

Automatyczna windykacja – procedura upominania o obowiązku zapłacenia za fakturę

Aplikacja Flobo nie tylko monitoruje, czy na konto rozliczeniowe wpłynęła płatność od kontrahenta, ale w przypadku stwierdzenia jej braku w wyznaczonym czasie, inicjuje ona proces przypominania o obowiązku opłacenia faktury. Przedsiębiorca korzystający z tego narzędzia może dodać swoje scenariusze czynności podejmowanych wobec nie płacących kontrahentów, wyznaczając między innymi interwały między poszczególnymi wiadomościami z upomnieniem. Informacja o zbliżającym się terminie płatności za fakturę emitowana jest z aplikacji także przed jego upływem do tych klientów, którzy w ciągu minionego kwartału dwa razy wykonali przelew z opóźnieniem bądź którzy nie opłacili faktury w terminie w zeszłym okresie rozliczeniowym. Jeśli wiadomości z przypomnieniem nie poskutkują, dalszymi krokami automatycznej windykacji należności podejmowanymi przez aplikację Flobo jest wygenerowanie noty księgowej o równowartości 40 € oraz przekazanie zawiadomienia o dłużniku do Biura Informacji Gospodarczej. Ostatecznie, pod warunkiem, że wypunktowane powyżej działania zadziałają, Flobo przekaże informacje o dłużniku do e-sądu.

Zastosowanie aplikacji do automatycznej obsługi należności i windykacji oszczędza liczne godziny przeznaczane na śledzenie przychodzących przelewów, a po pewnym okresie przynosi też istotną poprawę terminowości u płatników.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]