Nota księgowa na 40 euro – o tym powinien wiedzieć każdy przedsiębiorca

Szukasz szczegółowych informacji dotyczących noty księgowej na 40 euro? Skieruj się na https://flobo.io/opoznienia-w-platnosciach/nota-ksiegowa-na-40-euro/

Osoby prowadzące firmę prędzej lub później zawsze stykają się z kontrahentami, którzy nie opłacają przesłanych im faktur w wyznaczonym terminie. Jeszcze dekadę temu stanowiło to spory problem dla biznesmenów. Na szczęście od 2013 roku w razie wyniknięcia zwłoki w opłacaniu należności polskie ustawodawstwo pozwala na wystawianie spóźnionym partnerom not księgowych w wysokości 40 euro, a od 2020 roku też na 70 i 100 euro.

Kiedy według przepisów prawa można wystawić noty księgowe na 40 euro, a kiedy na wyższe kwoty

Artykuły ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych stanowią, iż wierzyciel może domagać się od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Wysokość tej kompensaty zależna jest od kwoty niezapłaconego świadczenia pieniężnego. W przypadku, gdy należność jest mniejsza niż 5 tys. zł wystawia się notę księgową na 40 euro. Przy zadłużeniu powyżej tej kwoty, jednak nie większym niż 50 tys. zł, przedsiębiorca począwszy od 2020 roku jest natomiast uprawniony do wystawienia notę w wysokości 70 euro, a gdy wysokość nieopłaconej należności przekracza 50 tys. zł – notę na kwotę 100 euro. Co ważne, taką notę można przekazać dłużnikowi bezzwłocznie po stwierdzeniu opóźnienia z płatnością, co więcej bez potrzeby uprzedniego przypomnienia o przekroczeniu terminu. Powinno się jednak uwzględnić czy wysłanie kontrahentowi ekspresowo noty księgowej na 40 (lub więcej) euro nie naruszy utrzymywanych nierzadko przez wiele lat dobrych stosunków partnerskich. W końcu przyczyną opóźnienia w przelaniu należności za fakturę może być zwykłe niedopatrzenie bądź chwilowe kłopoty finansowe dłużnika, a nie jego celowe działanie. Dlatego właśnie, nota księgowa powinna być zaledwie jednym z kolejnych etapów procedury upominawczej.

Darmowy generator not księgowych na 40 euro – gdzie szukać?

W chwili, kiedy wierzyciel ostatecznie podejmuje decyzję o wystawieniu noty księgowej, zaczyna zadawać sobie pytanie, w jaki sposób należy określić jej wysokość w złotówkach, skoro obowiązujące prawo mówi o nocie w walucie euro. Wytyczne w tym zakresie zawarto w przytoczonym w poprzednim akapicie dokumencie – wysokość rekompensaty w polskim złotym oblicza się biorąc za podstawę uśredniony kurs euro obwieszczony przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca, który poprzedza miesiąc, w którym upłynął termin wniesienia opłaty za faktury.

Przedsiębiorcom polecamy wypróbowanie generatora not księgowych, udostępnionego bezpłatnie na stronie Flobo – autorskiej aplikacji do obsługi należności w firmach, która posiada również kompleksowy moduł automatycznej windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]