Kto może skorzystać z metody kasowej?

Więcej informacji o metodzie kasowej.

Przedsiębiorcy na ogół rozliczają się z fiskusem za pomocą metody memoriałowej, według której obowiązek zapłaty podatku VAT powstaje z chwilą wystawienia faktury za sprzedaż towaru albo usług. Niestety w takim wypadku urząd skarbowy nie interesuje się czy opłata od kontrahenta pojawiła się na koncie płatnika VAT. W metodzie kasowej rozliczenie podatku VAT wynika nie wcześniej niż po otrzymaniu opłaty od kontrahenta.

Metoda kasowa – jakie warunki trzeba spełniać, aby z niej skorzystać?

Brak wniesienia opłat w terminie nie jest rzadkością. Osoby z własną działalnością gospodarczą nieraz znajdują się w sytuacji, gdy muszą kilka razy przypominać kontrahentowi o zapłacie za sprzedane produkty bądź wykonane usługi. Jeśli takie sytuacje zdarzają się nagminnie, nawet dobrze działająca firma może stracić płynność finansową, nie wnieść wszystkich podatków na czas i ostatecznie narazić się na wysokie grzywny nałożone przez urząd skarbowy. Na szczęście tzw. mali przedsiębiorcy, czyli podmioty których przychód ze sprzedaży w poprzednim roku zamknął się wraz z podatkiem w kwocie dwóch mln euro, są uprawnieni do skorzystania z metody kasowej odraczając tym samym termin rozliczenia podatku do czasu otrzymania od kontrahenta uzgodnionej należności. Mając na uwadze zdefiniowany przez przepisy limit z rozliczenia metodą kasową może skorzystać ewidentna większość polskich właścicieli firm, aczkolwiek muszą oni pamiętać, że stosowanie z tej metody rozliczenia działa także w odwrotnym kierunku. Tym samym jeżeli sami mają problemy z dochowaniem terminów płatności, nie wolno im odliczyć podatku VAT z faktury zakupowej do czasu aż nie uiszczą danej należności. O zamiarze skorzystania z metody kasowej należy powiadomić urząd skarbowy poprzez dostarczenie druku VAT-R. Wymagane jest również przejście na rozliczenie podatku VAT w systemie kwartalnym oraz odpowiednie oznaczanie wszystkich wystawianych faktur adnotacją “metoda kasowa”.

Z jakiego powodu księgowi nie rekomendują przedsiębiorstwom metody kasowej?

Biura rachunkowe często odwodzą niewielkie biznesy od rozliczania metodą kasową podatku od towarów i usług. Z reguły przyczyną tego jest kwestia ciągłego kontrolowania otrzymywanych płatności związanych z działalnością. Metoda kasowa wymaga bowiem skrupulatnego ich pilnowania, żeby nie przeoczyć terminu uiszczenia podatku. W przypadku działalności wystawiających każdego miesiąca nie więcej niż kilkanaście faktur nie jest to utrudnienie. Natomiast już przy kilkudziesięciu dokumentach nadzór przelewów pojawiających się na koncie firmowym może zajmować nawet 2-3 godziny dziennie. Dla takich firm zalecanym rozwiązaniem, które umożliwia zmniejszenie niebezpieczeństwa pomyłek przy księgowaniu oraz lepsze gospodarowanie czasem, jest zastosowanie oprogramowania służącego do automatycznego monitoringu należności, jakim jest między innymi robot Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]