Masz problem z wilgotnymi murami? Wynajmij ekspertów od osuszania ścian

Nawet jeśli obiekt budowlany ustawiony jest na obszarze, gdzie wody gruntowe przebiegają stosunkowo nisko, niewykluczone jest niebezpieczeństwo, iż z biegiem czasu mury będzie penetrować woda. Może się to przydarzyć też nagle w wyniku zalania przez uszkodzoną instalację hydrauliczną czy też z powodu podtopienia, a czasami pojawienie się wilgoci przebiega stopniowo w następstwie uszkodzonej lub błędnie wykonanej hydroizolacji ścian.

Osuszanie murów – najpierw ustalenie przyczyn

Wilgotne mury nie znaczą od razu, iż budynek nie nadaje się do zamieszkania. W pierwszej kolejności trzeba zacząć od wykrycia przyczyn tworzenia się wilgotnych plam. W pomieszczeniach takich jak niewietrzone piwnice, kuchnie czy łazienki wykwitająca na murach pleśń jest częściej następstwem skraplania się pary wodnej lub przecieków z uszkodzonego dachu bądź tarasu. Takie sytuacje wymagają wykorzystania jednego lub kilku rozwiązań: przywrócenia właściwej wentylacji w pomieszczeniach, ogrzania murów, ocieplenia ścian, osuszania kondensacyjnego, użycia powłok paroszczelnych bądź poziomych blokad przeciwwilgociowych. Niestety na obszarach, na których wody gruntowe sięgają wysoko i przenikają fundamenty oraz ściany budynków lub gdy doszło do podtopienia w następstwie powodzi (ewentualnie intensywnych opadów atmosferycznych), osuszenie ścian jest już zadaniem dla ekspertów z obszaru hydroizolacji.

Różne sposoby osuszania murów

Profesjonaliści, którzy posiadają duże kwalifikacje w osuszaniu murów zarówno budynków mieszkalnych, jak i użytkowych, rozpoczynają swoje działania od diagnozy źródła zawilgocenia i kondycji podmokłych murów. Jest to podstawa do wyselekcjonowania odpowiednich metod i produktów służących do osuszenia. Zawilgocenie obiektu ceglanego, którego tynki pęcznieją i wykruszają się, a na murach tworzą się zacieki, z dużym prawdopodobieństwem spowodowane jest kapilarnym wnikaniem wody w mury. Po nieizolowanych murach z cegły woda wspina się w górę – niekiedy wręcz na kilka metrów. Zdarza się to częstokroć, zwłaszcza w starych budynkach, jednak można na to zaradzić przywracając hydroizolację poziomą ścian, która powstrzyma wznoszenie się wody ku górze. Następnym etapem, oczywiście po należytym przygotowaniu ścian, jest ich odgrzybienie oraz nałożenie izolacji pionowej.

Efektywne osuszenie ścian wymaga nieraz przywróceniu hydroizolacji zewnętrznej. Zadaniem doświadczonej ekipy jest wtedy odsłonięcie zewnętrznej powierzchni ścian fundamentowych, pozbycie się zdegradowanej papy termozgrzewalnej, izolacji bitumicznej czy mat bentonitowych, a następnie nałożenie izolacji pionowej elastycznej albo mineralnej. Często niezbędne będzie także naprawa łączenia izolacji murów z izolacją pozostałych modułów budowli, jak przepusty rur, dylatacje oraz ściany żelbetowe.