Hydroizolacja domu czy garażu jest ważna

Podczas budowy jakiegokolwiek obiektu, obojętnie czy jest to dom jednorodzinny czy biurowiec, już na etapie planowania trzeba zadbać o odpowiednie zabezpieczenie budynku przed wilgocią. Woda, która z czasem może przeniknąć do źle lub w ogóle niezabezpieczonych ścian obniży ich solidność i zdolność do izolacji cieplnej, a także spowodować rozwój niebezpiecznych dla zdrowia grzybów i pleśni.

Które fragmenty budowli powinno się zabezpieczyć hydroizolacją?

Do głównych elementów, jakie należy zabezpieczyć przed wilgocią należą zwłaszcza fundamenty, dachy, balkony, piwnice i tarasy zielone, a więc te części struktury, które mają bezpośrednią styczność z opadami atmosferycznymi bądź wodami gruntowymi. Każda budowa obiektu powinna być poprzedzona odpowiednią ekspertyzą i konsultacją z specjalistami, którzy określą, jakie elementy wymagają ochrony przed wodą i jakiej techniki należy użyć w stosunku do poszczególnych segmentów konstrukcji. Na przykład, na betonowej ścianie fundamentowej tworzy się izolację przeciwwodną, pokrywając ją powłoką uszczelniającej wyprawy cementowej (preferowanie i z zewnątrz i od środka), a w przypadku ścian z bloczków betonowych – zaprawą wodoszczelną. W stabilnych ścianach z dziurawki, cegły czy pustaka wypalanego rekomenduje się wykonanie poziomej i pionowej bariery dla wody. Natomiast tarasy zielone hydroizoluje się wielowarstwowo, mając na uwadze to, by każda warstwa miała spadek przeciwdziałający gromadzeniu się wody pomiędzy nimi i odprowadzający ją do kanału. W podobny sposób hydrolizuje się także balkony.

Hydroizolacja – komu ją zlecić?

Kluczowe jest, aby planowanie hydroizolacji, polecić fachowej ekipie, posiadającej wieloletnie doświadczenie w wykonywaniu prac hydroizolacyjnych. Deweloperzy, inwestorzy oraz generalni wykonawcy skorzystają na współpracy ze zawodowcami w czasie prac związanych z hydroizolacją spodu płyt i ścian fundamentowych, uszczelnianiem zbiorników, przemysłowych obiektów żelbetowych oraz budowli w systemie „białej wanny”, a także montażem węży iniekcyjnych, uszczelek pęczniejących, taśm dylatacyjnych czy taśm PVC. Z kolei na zamówienie zarządców ukończonych już budynków zespół ekspertów od hydroizolacji zajmie się m.in. inwentaryzacją, naprawą oraz uszczelnieniem przecieków wody, naprawą balkonów i tarasów, wzmocnieniem gruntów pod fundamentami oraz uszczelnieniem podszybii windowych.